stijladvies

Kenmerkend voor de stijl van de best leesbare websites is een zekere soberheid, zonder versierselen, toeters en bellen. Met duidelijk gebruik van kleuren.

Vorm en inhoud
Let op de manier waarop de vorm de inhoud kan ondersteunen. Gebruik veelal een sobere stijl.

Bijvoorbeeld: accenten in een online tekst worden niet gelegd door middel van cursief of onderstrepingen – de frases zijn dan niet goed leesbaar op een beeldscherm – maar door middel van vet, of een iets donkere kleur van de tekst, wat veel soberder oogt.

Een ander voorbeeld is de wijze waarop gelaagdheid in een tekst (hoofdstukken, paragrafen, subparagrafen) bij voorkeur wordt aangegeven. Dat gebeurt zo mogelijk niet met cijfers tot op het zoveelste niveau (1, 1.1, 1.1.2), maar door middel van de lettergrootte en de kleur van koppen en kopjes.

Op deze manier zijn vier of vijf niveaus aan te brengen zonder cijfers te hoeven gebruiken, hetgeen ook weer een soberder en rustiger beeld oplevert.